top of page

Полиуретанова пяна

TYTAN полиуретаново лепило пистолетно 750 мл- 60 секунди
TYTAN полиуретаново лепило ръчно 750 мл - 60 секунди
Полиуретанов уплнител PU 40 600мл- бял
Универсална PU лепило 750 мл пистолетна
Универсално PU лепило 750 мл(ръчно )
Чистител 500мл
Полиуретановапяна пистолетна -750 мл
Полиуретанова пяна ръчна -750 мл

Полиуретанова пяна
bottom of page